Energooszczędna wentylacja pomieszczeń

Na dzień dzisiejszy, coraz więcej osób już na etapie budowy domu decyduje się na wykonanie energooszczędnej wentylacji pomieszczeń, która określana jest także jako rekuperacja. W przypadku tego rodzaju wentylacji nie opieramy się na grawitacyjnym obiegu powietrza, który mimo wszystko nie zawsze jest efektywny. Zastosowanie znajduje tutaj specjalny mechanizm, a konkretnie rekuperator, który wymusza obieg powietrza. Z tego też względu ten rodzaj wentylacji, stojąc w opozycji do wentylacji grawitacyjnej, jest określany jako wentylacja mechaniczna.

 

Zasada działania wymiany powietrza w rekuperatorze

 

Zasada ta jest prosta, a jednocześnie działanie rekuperatora jest bardzo efektywne. Wewnątrz budynku nagromadzone powietrze jest ciepłe, ale posiada już wiele zanieczyszczeń i alergenów. Dlatego też za pomocą specjalnych wlotów i kratek jest pobierane z wnętrza budynku, aby następnie dostać się do rekuperatora, który jest tak naprawdę najważniejszym elementem całej konstrukcji. Rekuperacja pozwala na usunięcie zanieczyszczeń z powietrza jednocześnie przechwytując ciepło, jakie niesie ze sobą powietrze ogrzane wewnątrz budynku. Ciepło to jest następnie wykorzystywane do ogrzania powietrza, które jest pobierane z zewnątrz i które wyjściowo jest czyste, ale i zimne. Dopiero po procesie jego ogrzania jest ono wtłaczane do budynku.

 

Rekuperacja pozwala na spore oszczędności

 

W efekcie działania rekuperatora, zanieczyszczone powietrze jest wydalane, ale sam proces wentylacji pozwala na odzysk ciepła, którym ogrzewane jest czyste powietrze z zewnątrz. Stąd też tak często mówi się o tym, że wentylacja mechaniczna pozwala na dużą oszczędność i zmniejsza koszty eksploatacji budynku. Dodatkowo, pozwala oczyszczać powietrze z alergenów. Oczywiście, najpierw konieczny jest montaż rekuperacji w Krakowie, który może wykonać firma, która specjalizuje się w tych zagadnieniach i co do której mamy pewność, że wykona całą instalację poprawnie. Wyposażenie budynku w wentylację mechaniczną powinniśmy raczej traktować jako pewną inwestycję na przyszłość. Oczywiście, założenie całego systemu wiąże się z kosztami i trzeba przeznaczyć na ten cel określony budżet. Warto jednak wiedzieć, że koszty te mogą się zwrócić, a my możemy korzystać z wentylacji nie tylko zimą ogrzewając wnętrza, ale i latem, kiedy to możemy je ochładzać przy okazji upałów. Wentylacja mechaniczna naprawdę sprawdza się w codziennej praktyce, stąd też jej rosnąca popularność wśród inwestorów.